Produkty i usługi

RODO

Nasi specjaliści ds. ochrony danych osobowych od lat wspierają podmioty publiczne i prywatne w realizacji obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

POLITYKI I REGULAMINY

Nasi specjaliści ds. dokumentacji od lat wspierają firmy i podmioty na terenie całego kraju w zakresie opracowania jasnych i czytelnych regulaminów organizacyjnych.