FAQ

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czy RODO mnie dotyczy?
Czy moja firma musi mieć IOD?
Jak zgłosić IOD?
Czy dotychczasowe dokumenty tj. Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym będą dalej aktualne?
Jakie dokumenty należy prowadzić zgodnie z RODO?
Kto musi zostać przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych?
W jakiej formie odbywa się szkolenie?
Czy po szkoleniu otrzymam potwierdzenie jego ukończenia, np. zaświadczenie?
Co to jest umowa powierzenia danych?
Posiadam monitoring wizyjny. Czy w związku z RODO mogę nadal go stosować?
Zatrudniłem firmę zewnętrzną. Czy mam jeszcze jakieś obowiązki związane z RODO?