FAQ

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czy RODO mnie dotyczy?
Czy moja firma musi mieć IOD?
Jak zgłosić IOD?
Czy dotychczasowe dokumenty tj. Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym będą dalej aktualne?
Jakie dokumenty należy prowadzić zgodnie z RODO?
Kto musi zostać przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych?
Czy po szkoleniu otrzymam potwierdzenie jego ukończenia, np. zaświadczenie?
Co to jest umowa powierzenia danych?
Posiadam monitoring wizyjny. Czy w związku z RODO mogę nadal go stosować?
Zatrudniłem firmę zewnętrzną. Czy mam jeszcze jakieś obowiązki związane z RODO?
Czy RODO dotyczy wszystkich podmiotów i firm?
Kto w podmiocie odpowiada za wdrożenie i przestrzeganie RODO?
Jakie procedury RODO nas obowiązują?
Jak dokonać analizy ryzyka przy przetwarzaniu danych?
Czy można zakupić gotowe dokumenty?
Na czym polega audyt RODO?
Jaki jest zakres oferowanego szkolenia RODO
Czy szkolenia RODO dla pracowników są obowiązkowe?
W jakiej formie realizowane są szkolenia RODO?
Czy organizujecie kursy dla IOD?
Co zrobić w przypadku wycieku danych lub innego naruszenia bezpieczeństwa danych?