DOKUMENTY W ZAKRESIE PRAWA PRACY

Nasi specjaliści ds. dokumentacji od lat wspierają pracodawców w realizacji ich obowiązków
wynikających z prawa pracy. Opracowanie przejrzystych i jasnych regulaminów ogranicza
pole do interpretacji zapisów, chroni pracodawcę i ułatwia pracownikom zrozumienie
panujących zasad.

Indywidualne podejście do potrzeb naszych Klientów pozwala na sprawną współpracę w
zakresie opracowania lub aktualizacji dokumentów takich jak:
1) Regulamin pracy,
2) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z załącznikami,
3) Regulamin wynagradzania,
4) Regulamin korzystania z komputerów służbowych,
5) Polityka kluczy,
6) Regulamin pracy zdalnej,
7) Procedura ochrony pracowników w okresie zagrożenia pandemią COVID-19,
8) Ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach w związku z COVID-19,
9) Statut kasy zapomogowo pożyczkowej oraz regulaminy udzielania świadczeń z KZP.

Dokumenty opracowywane przez MBM Tychy mają walor edukacyjny oraz praktyczny.

Warto wykorzystać nasze doświadczenie i umiejętności, żeby móc zaoszczędzić czas i skupić
się na innych zadaniach pracodawcy.
Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami i przedstawienia im swoich potrzeb w
zakresie prawa pracy – zapoznamy się z tematem i ustalimy warunki współpracy.