Aktualności

Warto uczyć się na błędach innych – kolejna decyzja administracyjna UODO

6 lipca 2023

UODO po przeprowadzeniu kontroli stwierdził naruszenie polegające na niezastosowaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy W. odpowiednich środków organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania danych, co skutkowało nieuprawnionym wykonaniem kopii danych osobowych z komputera służbowego na przenośny nośnik pamięci przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy W.

Plan kontroli na 2023 rok

1 lutego 2023

18 stycznia Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował przyjęty przez siebie plan kontroli sektorowych na 2023 rok.