RODO przy badaniu trzeźwości pracownika

11 marca 2023

Od 21 lutego br. Pracodawcy mogą kontrolować trzeźwość pracowników na warunkach określonych w zakładzie pracy – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pracodawcy, którzy zdecydują się na skorzystanie z uprawnienia, jakie otrzymali po nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie możliwości badania trzeźwości swoich pracowników muszą pamiętać o:

1)      określeniu i poinformowaniu pracowników o wewnętrznych zasadach kontroli trzeźwości, które muszą zawierać m.in. informacje o:

a)      grupach pracowników objętych kontrolą,

b)      rodzaju urządzenia wykorzystywanego do kontroli,

c)      częstotliwości przeprowadzania kontroli,

d)      sposobach przeprowadzania kontroli;

2)      zastosowaniu zasad ochrony danych, a w szczególności muszą:

a)      realizować obwiązek informacyjny wobec badanych pracowników,

b)      upoważnić osoby przeprowadzające badanie do przetwarzania danych,

c)      pamiętać o minimalizacji danych – zbierać tylko te dane, o których mowa w znowelizowanym Kodeksie pracy,

d)      przechowywać informacje z badania trzeźwości wyłącznie na zasadach i przez okres wskazany w przepisach.

Szczegółowej pomocy w organizacji zasad kontroli trzeźwości w zakładzie pracy oraz zasad ochrony danych osobowych na potrzeby badania trzeźwości udzielają nasi specjaliści.