Aktualności

Ministerstwo Finansów po raz kolejny musi się tłumaczyć przed UODO

22 lutego 2019

Kilka dni temu pojawiła się informacja, że wystarczy znać PESEL (albo NIP i datę urodzenia), łączny przychód za 2017 rok oraz jedną z kwot przychodu za 2018 rok, np. z PIT-11, by uzyskać dostęp do szczegółowych danych zawartych w przygotowanym przez skarbówkę rozliczeniu. W związku z tym istnieje poważne zagrożenie naruszenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, ponieważ np. pracodawca lub każda inna osoba posiadająca te dane może uzyskać nieuprawiony dostęp do informacji o innych osobach.

Administratorze pilnuj swojego IOD!

19 lutego 2019

Obowiązek wyznaczenia Inspektora ochrony danych dla jednych Administratorów stanowił ulgę, a dla innych spory kłopot. Jedni ucieszyli się, że komuś „zrzucą” obowiązki związane z RODO i zdejmą z siebie odpowiedzialność, a drudzy stresowali się tym, gdzie znaleźć profesjonalistę, który im dobrze doradzi i skąd wziąć pieniądze na jego pensję.

Edukacji nigdy za wiele

13 lutego 2019

Mimo, że w wielu miejscach i przy wielu okazjach zwraca się uwagę na konieczność ochrony swoich danych to nie zaszkodzi jeszcze raz o tym przypomnieć. Tym razem pod lupę wzięto dowód osobisty – jego kopiowanie, przechowywanie czy pozostawanie w zastaw.

Plan kontroli sektorowych na 2019 rok

5 lutego 2019

UODO opublikował plan kontroli sektorowych na 2019 rok. Część kontroli będzie kontynuacją tych z 2018 r. tj. miejski monitoring wizyjny oraz monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych.