Monitoring wizyjny – ważne informacje dla administratora.

18 lutego 2019

Na stronie UODO pojawił się kolejny film z udziałem dr Edyty Bielak „W oku kamery. Monitoring wizyjny”.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podkreśla, iż monitoring jest „jedną z najbardziej inwazyjnych form przetwarzania danych osobowych i powinien być stosowany jedynie w sytuacji gdy nie istnieją inne, mniej ingerujące w prywatność środki umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa”. W nagraniu wskazano podstawowe przesłanki pozwalające na zainstalowanie monitoringu oraz obowiązki administratora w związku z przetwarzaniem danych za pomocą takiego narzędzia.

Warto zaznaczyć to o czym wspomina dr Edyta Bielak: „obowiązkiem administratora (…) jest prowadzenie dokładnej dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz zastosowane środki techniczne i organizacyjne oraz wskazanie osób upoważnionych do wglądu w nagrania”. Dodatkowo zwraca uwagę na to, aby na początku ocenić czy można i trzeba instalować, ograniczyć nagrywany obszar do minimum oraz w jasny i przejrzysty sposób poinformować nagrywane osoby. Nie należy również zapominać, że w przypadku instalowania monitoringu wizyjnego przez pracodawcę jedyną przesłanką jego legalności nie może być chęć nadzoru nad jakością wykonywanej pracy.

Z informacji jakie mamy od naszych Klientów wynika, że kwestie związane z monitoringiem nadal budzą wiele wątpliwości: kiedy można go stosować, jak oznaczyć miejsca monitorowane i jak udokumentować konieczność jego zainstalowania. W celu ułatwienia zorganizowania procedur dotyczących monitoringu wizyjnego nasi specjaliści opracowali dokument zawierający m.in. odpowiedzi na powyższe pytania. „Regulamin monitoringu wizyjnego” może stanowić element wewnętrznych polityk ochrony danych zgodnie z art. 24 RODO.

Proszę pamiętać, że korzystając z naszych dokumentów otrzymują Państwo również wsparcie podczas procesu dostosowania procedur i samego dokumentu do profilu Państwa działalności.

 

film:

https://youtu.be/uinycgNRiTM