Rekrutacja pracowników zgodna z RODO

27 lutego 2019

Jedną z czynności przetwarzania danych osobowych, którą należy zorganizować zgodnie z aktualnymi zasadami RODO jest rekrutacja pracowników. Na tę sferę przetwarzania trzeba zwrócić uwagę z kilku powodów.

1.      Kontrola przetwarzania danych w związku z rekrutację jest ujęta w rocznym planie kontroli sektorowych na 2019 rok opublikowanych przez Urząd Ochrony Danych. Oczywiście nie oznacza to, że każdy pracodawca będzie w tym zakresie skontrolowany, jednak nie wiadomo, którzy z pracodawców dostąpią tego „zaszczytu”.

2.      Ogłoszenia o pracę potencjalnie trafiają do sporej grupy osób poszukujących pracy, a jak wiemy wielu z nich może dysponować wiedzą o swoich prawach przyznanych w RODO i wszystko będzie dobrze, jeśli ogłoszeniodawca realizuje swoje obowiązki wobec kandydatów do pracy, ale jeśli jest inaczej, to w najlepszym wypadku taki pracodawca może zostać posądzony o ignorancję przepisów, a w najgorszym może być pociągnięty do finansowej odpowiedzialności odszkodowawczej.

3.      Pracodawca jako administrator danych kandydatów do pracy jest odpowiedzialny za działania swoich pracowników, którzy zajmują się rekrutacją nowych pracowników. Ważna jest procedura publikowania ogłoszeń o wolnych stanowiskach, kontaktów z kandydatami do pracy i przeprowadzania rozmów o pracę. Na każdym z tych etapów powinny być zachowane zasady ochrony danych osobowych i poszanowania prywatności.

Bez wprowadzenia odpowiednich polityk ochrony danych i skonstruowania przejrzystych klauzul informacyjnych oraz dbania o odbieranie zgód na przetwarzanie danych w określonych celach trudno byłoby spełnić wymogi prawne i udowodnić ich realizację.

Nasi specjaliści pomagają w organizacji procesu rekrutacji, tak by był on przeprowadzany zgodnie z przepisami prawa (z uwzględnieniem Kodeksu pracy oraz RODO).