Aktualności

Zmiany w prawie o ochronie danych osobowych

18 kwietnia 2019

Już 4 maja wejdą w życie nowe przepisy – tzw. ustawa wdrażająca RODO została zatwierdzona. Jej celem było: • usunięcie przepisów, które były sprzeczne z RODO, • usunięcie przepisów z ustaw branżowych, które powielają zapisy zawarte w RODO, • doprecyzowanie rozwiązań przewidzianych w RODO.

Klauzule informacyjne – wymagany jasny przekaz

16 kwietnia 2019

Jednym z podstawowych obowiązków administratora jest opracowanie prostych i przejrzystych klauzul informacyjnych do każdego celu przetwarzania. Jak się okazuje realizacja obowiązku informacyjnego sprawia sporo trudności nie tylko administratorom, ale też Inspektorom ochrony danych, którzy co do zasady powinni mieć umiejętności opracowania jasnych klauzul.

Rekrutacja pracowników zgodna z RODO

27 lutego 2019

Jedną z czynności przetwarzania danych osobowych, którą należy zorganizować zgodnie z aktualnymi zasadami RODO jest rekrutacja pracowników. Na tę sferę przetwarzania trzeba zwrócić uwagę z kilku powodów.

Ministerstwo Finansów po raz kolejny musi się tłumaczyć przed UODO

22 lutego 2019

Kilka dni temu pojawiła się informacja, że wystarczy znać PESEL (albo NIP i datę urodzenia), łączny przychód za 2017 rok oraz jedną z kwot przychodu za 2018 rok, np. z PIT-11, by uzyskać dostęp do szczegółowych danych zawartych w przygotowanym przez skarbówkę rozliczeniu. W związku z tym istnieje poważne zagrożenie naruszenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, ponieważ np. pracodawca lub każda inna osoba posiadająca te dane może uzyskać nieuprawiony dostęp do informacji o innych osobach.