UODO będzie kontrolował podmioty prywatne

12 lutego 2024

Jak co roku, UODO właśnie opublikował przyjęty przez siebie plan kontroli sektorowych na 2024 rok.

UODO planuje:

  1. weryfikować prawidłowość spełniania obowiązku informacyjnego przez podmioty prywatne;

  2. kontynuować kontrole realizowane w 2023 r. organów przetwarzających dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym - przetwarzanie danych osobowych SIS/VIS na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1355), aktów wykonawczych oraz przepisów Unii Europejskiej

  3. kontrolować podmioty przetwarzające dane osobowe przy użyciu aplikacji internetowych (webowych) w zakresie sposobu zabezpieczenia i udostępniania danych osobowych przetwarzanych w związku z użytkowaniem aplikacji.

UODO przyjął powyższy plan z uwzględnieniem:

- coraz częściej pojawiających się zagrożeń naruszania przepisów o ochronie danych osobowych w ww. sektorach,

- duże społeczne zainteresowanie tego typu problemami.


 

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2986