RODO w kontekście ustawy o sygnalistach.

7 czerwca 2024

5 czerwca br. Senat przyjął kilka poprawek do rządowego projektu ustawy o ochronie sygnalistów. Procedowane przepisy z pewnością wkrótce zaczną obowiązywać, a podmioty prywatne i publiczne zatrudniające co najmniej 50 osób (z drobnymi wyjątkami) będą zobowiązane do wdrożenia wewnętrznych procedur dotyczących ochrony sygnalistów.

Ale to nie jedyny ich problem. Pracodawcy będą musieli liczyć się z tym, że np. pracownik lub osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz czy wspólnik może ujawniać naruszenia prawa, o których uzyskał informacje w związku z wykonywaniem pracy (bez obawy o negatywne konsekwencje dla sygnalisty).

Co ważne zgłaszane naruszenia prawa (zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa) mogą dotyczyć m.in. ochrony prywatności i danych osobowych. Dlatego w przypadku, gdy w danym podmiocie nie funkcjonują lub niewłaściwe funkcjonują procedury związane z ochroną danych osobowych pracodawcy muszą brać pod uwagę fakt dokonania zgłoszenia przez sygnalistę takich nieprawidłowości, co może wiązać się z sankcjami nakładanymi na pracodawcę przewidzianymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Ostatnie miesiące przed rozpoczęciem obowiązywania tzw. ustawy o sygnalistach to dobry czas na dokonanie przeglądu aktualności obowiązujących w podmiocie zasad i polityki ochrony danych osobowych.