Aktualności

Realizacja e-recepty a RODO.

18 lutego 2020

Farmaceuci podczas realizacji e-recepty powinni mieć również na względzie zasady przetwarzania danych osobowych (m.in. zasadę minimalizacji danych) i pamiętać, że do tego celu nie jest potrzebne okazanie, a tym bardziej kopiowanie (skanowanie) dowodu osobistego pacjenta.

Polityka prywatności, to nie klauzula informacyjna

12 lutego 2020

Mimo tego, że RODO obowiązuje już blisko dwa lata, nadal pojawia się wiele problemów z interpretacją przepisów i niezrozumieniem obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych. Okazuje się, że wciąż mylona jest polityka prywatności z klauzulą informacyjną lub traktuje się politykę prywatności jako politykę bezpieczeństwa czy politykę ochrony danych - więc wyjaśniamy:

Plan kontroli sektorowych na rok 2020.

23 stycznia 2020

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zatwierdził plan kontroli sektorowych na rok 2020. Zgodnie z nim w tym roku zostaną przeprowadzone kontrole sektorowe w: bankach pod kątem kopiowania dokumentów tożsamości, podmiotach korzystających z systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz organach przetwarzających dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym, tj. konsulatach i administracji skarbowej.

UODO nakłada kolejne kary

8 listopada 2019

W ostatnich dniach Urząd Ochrony Danych Osobowych informował o przyczynach i wysokości kar, jakie zostały nałożone za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych. Unijne i krajowe przepisy o ochronie danych osobowych mówią o wielu obowiązkach, które w każdym podmiocie publicznym i prywatnym powinny być spełnione, aby móc wykazać zgodność przetwarzania danych z przepisami.