Aktualności

WSA oddalił skargę spółki Morele.net na decyzję Prezesa UODO.

8 września 2020

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 3 września 2020 r. ogłosił wyrok w sprawie skargi spółki Morele.net na decyzję Prezesa UODO nakładającą administracyjną karę pieniężną. WSA oddalił skargę i uznał, że decyzja o karze nałożonej na spółkę była zasadna.

Powierzamy czy udostępniamy dane?

13 sierpnia 2020

Wielu Administratorów i Inspektorów ochrony danych osobowych ma dylemat czy w poszczególnych przypadkach współpracy z podmiotami zewnętrznymi dochodzi do udostępniania danych na podstawie przepisów prawa czy też do powierzenia ich do przetwarzania zgodnie z art. 28 RODO. Wątpliwości dotyczą zwłaszcza kwestii ewentualnego obowiązku zawierania umowy powierzenia.

Procedury realizacji obowiązku informacyjnego

29 lipca 2020

Zgodnie z zasadą rozliczalności, ważne jest nie tylko przygotowanie odpowiednich treści klauzul, ale też określenie szczegółowych zasad ich przedstawiania. Warto więc opracować Procedurę realizacji obowiązku informacyjnego, jako element polityk ochrony danych osobowych.

Kolejne wytyczne Prezesa UODO

22 lipca 2020

„… RODO nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.(…)