Aktualności

Zarządzanie ryzykiem i ocena skutków dla ochrony

17 lipca 2019

Ocena ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych jest jednym z obowiązków każdego Administratora. Tylko właściwa identyfikacja ryzyk pozwoli na zastosowanie adekwatnych środków, które mają zapewnić integralność i poufność danych osobowych.

Nasi Klienci stawiają na audyt

13 maja 2019

Audyt jest niezależną oceną danej organizacji, procesu lub projektu. Jego zadaniem jest zbadanie czy dana organizacja lub określony proces jest zgodny ze standardami, wzorcami, przepisami prawa lub też wewnętrznymi politykami i standardami firmy.

Zmiany w prawie o ochronie danych osobowych

18 kwietnia 2019

Już 4 maja wejdą w życie nowe przepisy – tzw. ustawa wdrażająca RODO została zatwierdzona. Jej celem było: • usunięcie przepisów, które były sprzeczne z RODO, • usunięcie przepisów z ustaw branżowych, które powielają zapisy zawarte w RODO, • doprecyzowanie rozwiązań przewidzianych w RODO.

Klauzule informacyjne – wymagany jasny przekaz

16 kwietnia 2019

Jednym z podstawowych obowiązków administratora jest opracowanie prostych i przejrzystych klauzul informacyjnych do każdego celu przetwarzania. Jak się okazuje realizacja obowiązku informacyjnego sprawia sporo trudności nie tylko administratorom, ale też Inspektorom ochrony danych, którzy co do zasady powinni mieć umiejętności opracowania jasnych klauzul.