Aktualności

Rok 2024 jest dla MBM Tychy rokiem jubileuszowym

3 stycznia 2024

Rok 2024 jest dla MBM Tychy rokiem jubileuszowym, w którym będziemy świętować 10-lecie działania w sektorze usług związanych z ochroną danych osobowych. Już od 10 lat wspieramy wiele podmiotów publicznych i prywatnych w realizacji ich obowiązków, jakie wynikają z wciąż zmieniających się przepisów prawa.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH JEST ISTOTNA TAKŻE PRZY MASOWYM WYSYŁANIU E-MAILI

12 października 2023

Jeżeli administrator wysyła korespondencję do większej liczby adresatów, powinien zadbać o to, aby każda z osób, do której skierowana jest tego typu korespondencja, nie miała możliwości zapoznawania się z danymi pozostałych odbiorców wiadomości, np. imionami, nazwiskami, ale również adresami e-mail.

Warto uczyć się na błędach innych – kolejna decyzja administracyjna UODO

6 lipca 2023

UODO po przeprowadzeniu kontroli stwierdził naruszenie polegające na niezastosowaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy W. odpowiednich środków organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania danych, co skutkowało nieuprawnionym wykonaniem kopii danych osobowych z komputera służbowego na przenośny nośnik pamięci przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy W.