Aktualności

RODO w kontekście ustawy o sygnalistach.

7 czerwca 2024

5 czerwca br. Senat przyjął kilka poprawek do rządowego projektu ustawy o ochronie sygnalistów. Procedowane przepisy z pewnością wkrótce zaczną obowiązywać, a podmioty prywatne i publiczne zatrudniające co najmniej 50 osób (z drobnymi wyjątkami) będą zobowiązane do wdrożenia wewnętrznych procedur dotyczących ochrony sygnalistów.

NIS 2 już za pół roku

26 maja 2024

17 października 2024 roku wchodzi w życia dyrektywa NIS 2 „DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylająca dyrektywę (UE) 2016/1148”.

Rok 2024 jest dla MBM Tychy rokiem jubileuszowym

3 stycznia 2024

Rok 2024 jest dla MBM Tychy rokiem jubileuszowym, w którym będziemy świętować 10-lecie działania w sektorze usług związanych z ochroną danych osobowych. Już od 10 lat wspieramy wiele podmiotów publicznych i prywatnych w realizacji ich obowiązków, jakie wynikają z wciąż zmieniających się przepisów prawa.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH JEST ISTOTNA TAKŻE PRZY MASOWYM WYSYŁANIU E-MAILI

12 października 2023

Jeżeli administrator wysyła korespondencję do większej liczby adresatów, powinien zadbać o to, aby każda z osób, do której skierowana jest tego typu korespondencja, nie miała możliwości zapoznawania się z danymi pozostałych odbiorców wiadomości, np. imionami, nazwiskami, ale również adresami e-mail.