Zmiany w prawie o ochronie danych osobowych

18 kwietnia 2019

Zmiany w prawie o ochronie danych osobowych

Już 4 maja wejdą w życie nowe przepisy – tzw. ustawa wdrażająca RODO została zatwierdzona. Jej celem było:

·         usunięcie przepisów, które były sprzeczne z RODO,

·         usunięcie przepisów z ustaw branżowych, które powielają zapisy zawarte w RODO,

·         doprecyzowanie rozwiązań przewidzianych w RODO.

Kolejne zmiany w przepisach są dowodem na to, że organizacja ochrony danych osobowych w podmiocie jest procesem ciągłym i nie da się „odhaczyć” tematu RODO i o nim zapomnieć. Dlatego tak wiele podmiotów korzysta ze stałego doradztwa naszych specjalistów.

 

Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zostały wprowadzone zmiany w 163 ustawach.

Co ważne zmiana tych przepisów wymusza przeanalizowanie i dostosowanie dotychczasowego działania podmiotów z wielu branż. Tym samym w wielu przypadkach trzeba będzie zaktualizować polityki ochrony danych oraz przeszkolić pracowników, tak aby nowe prawo zostało zastosowane w praktyce.

Zmiany, które będą dotyczyły największej grupy podmiotów prywatnych i publicznych to te wynikające ze zmian w:

1)      Kodeksie pracy – m.in. w zakresie przetwarzania danych kandydatów do pracy i pracowników,

2)      ustawie o ochronie danych osobowych – m.in. w zakresie możliwości powołania zastępy IOD,

3)      ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – m.in. w zakresie przetwarzania danych szczególnej kategorii,

4)      ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – m.in. w zakresie przetwarzania przez pracodawcę danych o stanie zdrowia pracownika,

5)      przepisach dotyczących podmiotów medycznych – m.in. w zakresie udostępnienia dokumentacji medycznej.

 

Powyższe zmiany to tylko część z wielu nowości. Zachęcamy administratorów i IOD do korzystania z naszej pomocy we wdrożeniu nowych przepisów bez konieczności poświęcania na działania wprowadzające wielu godzin na naukę i interpretację ustaw.