Zabezpieczanie danych osobowych tematem konferencji GIODO 28 marca 2018 r.

2 maja 2018

Ostatnia konferencja zorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, która odbyła się w Warszawie 28 marca poświęcona była praktykom w zakresie nowych zasad zabezpieczania danych osobowych. Omówione zostały tematy związane z obowiązkami, jakie nakłada na administratorów RODO:

  1. przygotowywanie odpowiednich zabezpieczeń na etapie projektowania procesu przetwarzania danych,
  2. dokonywanie analizy ryzyka i zagrożeń przy przetwarzaniu danych,
  3. zastosowanie adekwatnych środków i procedur zapewniających bezpieczeństwo danych,
  4. dokumentowania naruszeń danych osobowych.

Kolejny raz podkreślono wagę zasady rozliczalności, która polega na tym, że administrator będzie musiał udowodnić skuteczność wdrożonych przez siebie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych.

Więcej o konferencji przeczytasz na oficjalnej stronie GIODO:

https://www.giodo.gov.pl/pl/1520310/10439

W związku z końcem okresu przejściowego warto by administratorzy, którzy jeszcze nie poradzili sobie ze wszystkimi nowymi obowiązkami, jakie zostały na nich nałożone zapisami RODO, skorzystali z pomocy specjalistów.