Ważne informacje dla małych placówek medycznych

4 stycznia 2023

Ważne informacje dla małych placówek medycznych

Po 3,5 roku stosowania RODO, w grudniu 2022 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych zatwierdził pierwszy Kodeks postępowania dotyczący ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych.

Zatwierdzony kodeks postępowania:

1)      zawiera praktyczne wskazówki dotyczące realizacji konkretnych obowiązków wynikających z RODO, uwzględniające specyfikę funkcjonowania małych placówek medycznych – w szczególności branżowe przepisy regulujące działalność leczniczą;

2)      ma na celu zwiększenie zaufania pacjentów do małych placówek medycznych i gwarancję, że placówki, które przystępują do kodeksu, zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych na odpowiednio wysokim poziomie poprzez stosowanie odpowiednich zasad i instrumentów prawnych ochrony danych przy uwzględnieniu ryzyka dla praw lub wolności pacjentów wynikającego z przetwarzania ich danych osobowych;

3)      ma zastosowanie jedynie do danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością leczniczą placówek (pacjentów, osób upoważnionych, osób bliskich, itp.);

4)      ma zastosowanie do małych placówkach medycznych, które są członkami struktur regionalnych Porozumienia Zielonogórskiego;

5)      ma być stosowany przez placówki, które zadeklarowały przystąpienie do kodeksu i po pozytywnej kontroli wstępnej zostały wpisane przez Porozumienie Zielonogórskie na listę podmiotów stosujących kodeks.

Placówki, które zostaną wpisane na listę podmiotów stosujących kodeks mogą powoływać się na stosowanie kodeksu w celu wykazania zgodności z RODO, natomiast dla podmiotów, które w sposób oficjalny nie przystępują do stosowania kodeksu, jego zapisy mogą być ważną wskazówką, w jaki sposób stosować przepisy RODO w placówce medycznej.

Więcej o zatwierdzonym kodeksie postepowania: https://uodo.gov.pl/pl/138/2569