Uwaga! Ważny termin dla administratorów

26 lipca 2018

Przypominamy, że zgodnie z art. 158 ust. 4 i 5 nowej ustawy o ochronie danych osobowych administratorzy i podmioty przetwarzające, które przed 25 maja 2018 r. nie powołały ABI, a w świetle nowych przepisów spoczywa na nich obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych na podstawie art. 37 ust. 1 RODO, mają na to czas do 31 lipca 2018 r. 

W tym samym terminie muszę również zawiadomić Prezesa Urzędu o jego wyznaczeniu. Zawiadomienia o wyznaczeniu IOD można dokonać tylko w postaci elektronicznej i należy je opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Dodatkowo administratorzy zobowiązani są do umieszczenia na swojej stronie internetowej danych IOD w postaci jego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu lub adresu e-mail.