UODO kontroluje podmioty w zakresie przepisów dotyczących inspektora ochrony danych

4 maja 2022

UODO prowadzi weryfikację przestrzegania przepisów dotyczących prawidłowego wyznaczenia i funkcjonowania inspektora m.in. w zakresie:

1)      obowiązku wyznaczenia inspektora,

2)      zgłoszenia organowi nadzorczemu wyznaczenia lub odwołania inspektora,

3)      opublikowania imienia i nazwiska inspektora na stronie internetowej administratora,

4)      usytuowania inspektora w strukturze organizacji,

5)      włączania go w sprawy ochrony danych osobowych,

6)      ewentualnego występowania konfliktu interesów.

W ostatnim czasie organ nadzorczy stwierdził kilka przypadków naruszenia przepisów związanych z pełnieniem funkcji inspektora, co wymagało:

1)      wydania przez UODO nakazu wyznaczenia inspektora ochrony danych w spółdzielni mieszkaniowej,

2)      nałożenia przez UODO administracyjnej kary pieniężnej w związku z wypełnianiem przez inspektora swoich zadań bez należytego uwzględnienia ryzyka związanego z operacjami przetwarzania oraz nieangażowania inspektora w prowadzone procesy przetwarzania.

UODO przygotował szczegółowy zestaw pytań i wzywa administratorów z sektora publicznego i prywatnego do złożenia wyjaśnień dotyczących przyjętych przez nich rozwiązań w zakresie konkretnego obowiązku wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych wraz z przedstawieniem szczegółowych i popartych dowodami informacji na temat regulacji i praktyk przyjętych w celu prawidłowej realizacji tego obowiązku.

Zestaw pytań dostępny na stronie internetowej UODO: https://uodo.gov.pl/pl/138/2336