RODO w pracy zdalnej

2 listopada 2020

Ograniczenia w zakresie funkcjonowania zakładów pracy spowodowały, że wielu pracodawców decyduje się na wdrożenie pracy zdalnej.

Możliwość zlecania pracy w trybie zdalnym został określony w art. 3 tzw. specustawy (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Trzeba tylko pamiętać o tym, że zmiana zasad organizacji pracy wiąże się z obowiązkiem dostosowania zasad zabezpieczania danych osobowych. Należy zapewnić taki stopień́ bezpieczeństwa, który będzie odpowiadał określonemu ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Organizacja pracy poza zakładem pracy wymaga wzięcia pod uwagę wszystkich nowych ryzyk i zagrożeń oraz wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Nowe ryzyka i zasady bezpiecznego przetwarzania danych należy uwzględnić też w treści regulaminów lub procedur dotyczących pracy zdalnej.

Specjaliści z MBM Tychy pomagają wdrożyć odpowiednie procedury bezpieczeństwa danych zgodnie z RODO oraz opracowują wewnętrzne regulaminy pracy zdalnej.