Plan kontroli UODO

3 lutego 2022

Jak co roku Urząd Ochrony danych opublikował Plan kontroli sektorowych, które zostaną przeprowadzone w 2022 r.

Kontroli będą poddane:

  1. Organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym - przetwarzanie danych osobowych SIS/VIS dostępnych poprzez KSI (Krajowy System Informatyczny) lub bezpośrednio w SISII/VIS na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1041)
  2. Banki – przetwarzanie danych osobowych w związku w zakresie profilowania danych osobowych klientów i potencjalnych klientów oraz sposób informowania osób ubiegających się o kredyt o dokonanej ocenie kredytowej, w związku z art. 70a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.)
  3. Podmioty, które przetwarzają dane osobowe przy użyciu mobilnych aplikacji – sposób zabezpieczenia i udostępniania danych osobowych przetwarzanych w związku z użytkowaniem tych aplikacji

Jak informuje UODO, kontrola w powyższych sektorach wynika z licznych skarg, pytań i zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych, które wskazują na:

  • duże społeczne zainteresowanie problemami ochrony danych,
  • zagrożenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2250