Plan kontroli sektorowych na rok 2020.

23 stycznia 2020

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zatwierdził plan kontroli sektorowych na rok 2020. Zgodnie z nim w tym roku zostaną przeprowadzone kontrole sektorowe w: bankach pod kątem kopiowania dokumentów tożsamości, podmiotach korzystających z systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz organach przetwarzających dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym, tj. konsulatach i administracji skarbowej.

Z uwagi na coraz częściej pojawiające się zagrożenia naruszania przepisów o ochronie danych osobowych oraz duże społeczne zainteresowanie tego typu problemami, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uznał, że koniecznym jest podjęcie kontroli właśnie w tym zakresie.

Podsumowując, kontrole UODO skupią się w głównej mierze na:

Konsulatach i organach administracji skarbowej.

Bankach w zakresie kopiowania dokumentów tożsamości klientów oraz potencjalnych klientów. 

Podmiotach korzystających z systemów zdalnego odczytu wodomierzy (Miejskie przedsiębiorstwa wodociągowe, ale także firmy działające na ich zlecenie w zakresie obsługi takich systemów). 

Źródło:

https://uodo.gov.pl/pl/138/1302