Plan kontroli sektorowych na 2019 rok

5 lutego 2019

Plan kontroli sektorowych na 2019 rok

UODO opublikował plan kontroli sektorowych na 2019 rok. Część kontroli będzie kontynuacją tych z 2018 r. tj. miejski monitoring wizyjny oraz monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych.

Pracownicy UODO sprawdzą w 2019 roku między innymi: poprawność udostępniania danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej, przetwarzanie danych osobowych przez Policję i Straż Graniczną.

Kontrole będą także obejmowały podmioty prywatne w zakresie przetwarzania danych podczas procesu rekrutacji, stosowania monitoringu wizyjnego czy w związku z telemarketingiem usług.

Zgodnie z informacjami podanymi przez UODO, zaplanowane kontrole są wynikiem skarg, pytań i zgłoszeń naruszeń zasad przetwarzania danych osobowych.

Roczny plan kontroli sektorowych na 2019 rok