Plan kontroli na 2023 rok

1 lutego 2023

18 stycznia Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował przyjęty przez siebie plan kontroli sektorowych na 2023 rok.

 

 

lp.

sektor przewidziany do kontroli

zakres kontroli

1.

organy przetwarzające dane osobowe
w Systemie Informacyjnym Schengen
i Wizowym Systemie Informacyjnym

przetwarzanie danych osobowych SIS/VIS na podstawie przepisów ustawy
z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1041), aktów wykonawczych oraz przepisów Unii Europejskiej

 

2.

podmioty przetwarzające dane osobowe przy użyciu aplikacji mobilnych

sposób zabezpieczenia i udostępniania danych osobowych przetwarzanych
w związku z użytkowaniem aplikacji

 

3.

podmioty przetwarzające dane osobowe przy użyciu aplikacji internetowych (webowych)

sposób zabezpieczenia i udostępniania danych osobowych przetwarzanych
w związku z użytkowaniem aplikacji

 

 

 

 

https://uodo.gov.pl/pl/138/2614