Nasi Klienci stawiają na audyt

13 maja 2019

Audyt jest niezależną oceną danej organizacji, procesu lub projektu. Jego zadaniem jest zbadanie czy dana organizacja lub określony proces jest zgodny ze standardami, wzorcami, przepisami prawa lub też wewnętrznymi politykami i standardami firmy.

Podczas naszego audytu identyfikujemy i badamy wszystkie procesy związane z przetwarzaniem danych. Przygotowujemy również wszystkie niezbędne dla danej organizacji polityki, tak aby nasz Klient miał pewność, że działa zgodnie z prawem w każdym obszarze przetwarzania danych.

Po kilku latach pracy z Klientami, działającymi w różnych branżach, wiemy jak wiele czasu oszczędzają przedsiębiorcy dzięki naszym wizytom w siedzibach ich firm. Podczas audytów pracownicy wszystkich działów mają wiele pytań związanych z ich konkretną „działką” – zawsze pomagamy, odpowiadamy. Zależy nam na rozmowie z każdą osobą mającą dostęp do danych, a jednocześnie nie dezorganizujemy pracy podmiotu w dniu naszej wizyty.

Sprawdzamy zabezpieczenia fizyczne i organizacyjne, aby móc podpowiedzieć jaki aspekt wymaga korekty, a pełny raport z naszych działań wraz z opracowanymi dokumentami, przedsiębiorstwo otrzymuje do dwóch tygodni. Ponadto nasi Klienci cenią sobie 30-dniową pomoc po audycie, polegającą na bieżącym wsparciu pry wprowadzaniu wypracowanych polityk.

Najważniejsze jest to, że nie jesteśmy po to, żeby oceniać i krytykować, tylko po to by pomagać i dawać gotowe, proste i praktyczne rozwiązania.