Naruszenie zasad przetwarzania danych. I co dalej?

17 stycznia 2019

Wysłanie wiadomości mailowej do innego odbiorcy, brak aktywnego programu antywirusowego, utrata nośnika danych, dostęp do danych przez osobę nieupoważnioną czy zbieranie zbyt dużej ilości danych niż jest to niezbędne do realizacji celu to tylko przykładowe sytuacje, które można uznać za naruszenie bezpieczeństwa danych.
W celu monitorowania sytuacji mogących prowadzić do zagrożenia przetwarzania danych oraz w celu szybkiego reagowania niezbędne jest opracowanie odpowiednich procedur. Przypominamy, że nie każde naruszenie wymaga zgłoszenia do UODO. Szczegółowe instrukcje dotyczące zgłoszenia uwzględniono w art. 33 RODO. W wielu przypadkach wystarczy odnotować je tylko w dokumencie stanowiącym element wewnętrznych polityk ochrony danych.
 

„Rejestr naruszeń przy przetwarzaniu danych” opracowany przez naszych specjalistów spełnia wymogi art. 33 i 34 RODO oraz zawiera m.in. raport z naruszenia i wzór wniosku dotyczącego zgłoszenia naruszenia do UODO.