MBM Tychy w Newsweek

9 marca 2020

Przepisy RODO obowiązują od blisko 2 lat, a nadal wiele podmiotów ma problem z prawidłową ich interpretacją i praktycznym zastosowaniem. Większość naszych klientów uczestniczyła w szkoleniach z ochrony danych, ale trochę teorii to za mało, żeby w organizacji prawidłowo wdrożyć RODO. Tu należy zacząć od początku, a nie wszyscy potrafią właściwie zidentyfikować procesy przetwarzania danych i zastosować do nich procedury zgodne z prawem. Podmioty, które miały obowiązek wyznaczyć IOD i zrobiły to wyłącznie na podstawie kryterium cenowym, „kupiły” sobie prowizoryczny spokój zapominając o własnej odpowiedzialności za właściwe wdrożenie RODO. Sporo problemów pojawia się w związku z obowiązkiem informacyjnym i wskazaniem dla poszczególnych celów prawidłowej podstawy prawnej przetwarzania danych. Okazuje się też, że kłopoty są z procedurami odbioru zgód i ich odwołania, przy czym często pyta się o zgodę na przetwarzanie danych tam, gdzie nie jest ona wymagana.