Konkretne zmiany w przepisach – Kasy zapomogowo-pożyczkowe

17 listopada 2021

Mocą ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych wprowadzono zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji zadań KZP.

Ustawa o KZP weszła w życie 11 października 2021 r.,
a najważniejsze zmiany dotyczą:

  • obowiązku odbierania od członków KZP oraz osób uprawnionych i poręczycieli zgód na przetwarzanie przez KZP danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych związanych z członkostwem w KZP, w tym gromadzeniem wkładów członkowskich oraz udzielaniem pomocy materialnej w formie pożyczek lub zapomóg, a także dochodzeniem związanych z nimi praw lub roszczeń;
  • wskazania zamkniętego katalogu danych osobowych, które mogą być przetwarzane przez KZP;
  • wskazania KZP jako administratora danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji zadań KZP;
  • określenie zakresu w jakim pracodawca będzie mógł przetwarzać dane w ramach świadczenia pomocy KZP.

 

W związku z wprowadzonymi zmianami konieczne jest dostosowanie dokumentów, na podstawie których działa u pracodawcy KZP.

Nasi specjaliści realizują kompleksową pomoc w organizacji KZP zgodnie z nowymi przepisami – świadczymy usługi doradcze i pomagamy w aktualizacji i uzupełnieniu niezbędnych dokumentów, takich jak:

1)   dokumentacja RODO,

2)   Statut KZP,

3)   Regulamin udzielania pożyczek i Regulamin funduszu zapomogowego,

4)   umowa z pracodawcą w sprawie udzielania pomocy w realizacji zadań KZP,

5)   załączniki (wnioski, deklaracje, wzory protokołów).