Do 1 września należy dokonać powiadomienia o wyznaczeniu IOD

14 sierpnia 2018

Przypominamy, że zgodnie z art. 158 nowej ustawy o ochronie danych osobowych do
1 września 2018 r. należy dokonać powiadomienia o wyznaczeniu IOD:

  1. Jeżeli na administratorze w świetle nowych przepisów spoczywa obowiązek wyznaczenia IOD:
  • gdy administrator wyznaczył ABI przed 25 maja 2018 r. i decyduje, że ta sama osoba będzie pełnić u niego funkcję IOD,
  • gdy administrator wyznaczył ABI przed 25 maja 2018 r., ale do pełnienia funkcji IOD chce wyznaczyć inną osobę.

        2. Jeżeli administrator mimo braku obowiązku zdecydował się na wyznaczenie IOD:

  • gdy administrator wyznaczył ABI przed 25 maja 2018 r. i decyduje, że ta sama osoba będzie pełnić u niego funkcję IOD,
  • gdy administrator wyznaczył ABI przed 25 maja 2018 r., ale do pełnienia funkcji IOD chce wyznaczyć inną osobę.

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie UODO: „(…) to, czy podmioty zobowiązane wywiązały się z ciążących na nich obowiązków wyznaczenia IOD, Prezes UODO będzie weryfikował przy okazji wszelkich swoich kontaktów z administratorami i podmiotami przetwarzającymi. Jeżeli nie wyznaczyły one takiej osoby, to zgodnie z wynikającą z RODO zasadą rozliczalności, będą musiały umieć wykazać, że dokonały analizy w tym zakresie i wskazać przesłanki, na podstawie których przesądziły o tym, że nie są zobowiązane do wyznaczenia IOD”.

 

Zródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/472