Aktualne przepisy o ochronie danych osobowych

11 czerwca 2018

 

Każdy administrator danych powinien pamiętać, że od 25 maja 2018 r. obowiązują go następujące przepisy:


•    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

•    Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Proszę pamiętać o zweryfikowaniu podstaw legalnego przetwarzania danych osobowych. Warto zwrócić uwagę na zmiany w Kodeksie pracy oraz innych ustawach, które wynikają z RODO.