Szkolenia stacjonarne

Nasze wieloletnie doświadczenie szkoleniowe zaowocowało wypracowaniem metod szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, które spełniają oczekiwania różnych Klientów. Starannie dobieramy informacje, tak aby każdy uczestnik szkolenia zdobył wiedzę niezbędną przy pełnieniu przez niego funkcji w organizacji. 

Szkolimy:

  • Administratorów (właścicieli firm, dyrektorów, prezesów, kierowników),
  • Inspektorów ochrony danych osobowych – dotychczasowych ABI i inne osoby, które będą 
  • pełniły funkcję IOD,
  • osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych,
  • ASI - administratorów systemów informatycznych.

Centrum Kształcenia MBM Tychy to Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Tychy (Nr ewid. 12/2015.1.34/2016) oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (Nr ewid. 2.24/00017/2015).

Wszystkie nasze szkolenia zakończone są testem egzaminacyjnym, który jest podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. 2017 poz. 1632 § 18 ust. 2).
 

SZKOLENIA STACJONARNE

Każdy pracownik danej organizacji powinien zostać przeszkolony i dobrze znać swoje zadania w zakresie ochrony danych osobowych. Tylko świadomi swoich obowiązków pracownicy będą mogli prawidłowo stosować obowiązujące ich procedury.

Nasze szkolenia prowadzą specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji, legitymujący się Certyfikatami Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, praktycy wspierający wiele podmiotów publicznych i niepublicznych w realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
Plan szkoleń dostosowywany jest do specyfiki i zakresu przetwarzania danych osobowych w podmiocie Klienta.

Czas szkolenia uzależniony jest od omawianej tematyki, profilu uczestników i ich aktywności oraz preferencji Zamawiającego (np. szkolenie dla pracowników upoważnionych do przetwarzania danych potrwa min. 2,5 godz., a dla administratorów może trwać nawet 8 godz.)

Zajęcia są prowadzone w formie wykładu z prezentacją, dyskusją pozwalającą pobudzić aktywność uczestników oraz warsztatów – praktyka w stosowaniu przepisów.

Podawane przykłady, praktyczne ukierunkowane branżowo, pozwalają na praktyczne zrozumienie omawianych zagadnień.

Dotychczasowi uczestnicy szkoleń, na podstawie ankiet, bardzo wysoko oceniają przygotowanie merytoryczne i wiedzę szkoleniowców oraz umiejętności jej przekazania i sposoby prowadzenia zajęć.
Dla uczestników mamy przygotowane przejrzyste materiały szkoleniowe, które chętnie wykorzystywane są przez nich również po szkoleniu.