Szkolenia

Nasze wieloletnie doświadczenie szkoleniowe zaowocowało wypracowaniem metod szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, które spełniają oczekiwania różnych Klientów. Starannie dobieramy informacje, tak aby każdy uczestnik szkolenia zdobył wiedzę niezbędną przy pełnieniu przez niego funkcji w organizacji.

Szkolimy:

  • Administratorów (właścicieli firm, dyrektorów, prezesów, kierowników),
  • Inspektorów ochrony danych osobowych – początkujących i zaawansowanych,
  • osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych (pracowników administracji, marketingu i innych osób zajmujących stanowiska wymagające dostępu do danych osobowych).

Centrum Kształcenia MBM Tychy to Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Tychy (Nr ewid. 12/2015.1.34/2016) oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (Nr ewid. 2.24/00017/2015).

Wszystkie nasze szkolenia zakończone są testem egzaminacyjnym, który jest podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. 2019 poz. 652).