Dokumenty

Wiedza i doświadczenie naszych specjalistów ds. ochrony danych osobowych oraz umiejętność praktycznego zastosowania przepisów RODO daje owoce w postaci opracowanych dokumentów, które w prosty sposób zostają dopasowane do specyfiki podmiotu, tak aby administrator mógł uporządkować procesy przetwarzania danych oraz wykazać nadzór nad nimi.

„Dotychczasowa, rzetelnie opracowana i wdrożona dokumentacja przetwarzania danych może stanowić bazę do wdrożenia nowej dokumentacji, która w pełni spełniać będzie wymogi dotyczące wykazania zgodności procedur przetwarzania danych z wymaganiami RODO.”

 

„RODO nie specyfikuje ani struktury, ani zawartości dokumentacji. Wymaga jednak, aby dokumentowała ona zgodność wszystkich procesów przetwarzania danych u administratora z zawartymi w RODO wymaganiami.”

Rzetelnie doradzamy, w zależności od specyfiki podmiotu, jakie dokumenty są niezbędne.

Wygodna i przejrzysta forma polityk pozwala na łatwe ich wdrożenia, tak aby administrator miał pewność, że ma zrealizowane obowiązki wynikające z RODO.

Art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.
  2. Jeżeli jest to proporcjonalne w stosunku do czynności przetwarzania, środki, o których mowa w ust. 1, obejmują wdrożenie przez administratora odpowiednich polityk ochrony danych.