Aktualności

Media alarmują

6 września 2018

Coraz częściej usłyszeć można w mediach o wzrastającej fali skarg w związku z RODO. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przekazał informację, że w ciągu trzech miesięcy obowiązywania rozporządzenia wpłynęło ok. 2400 skarg, ponad 1000 pytań prawnych i 1120 zgłoszeń dotyczących naruszeń.

Wyznaczenie IOD a odpowiedzialność administratora

29 sierpnia 2018

Zdarza się, iż administratorzy powołujący inspektora czują się zwolnieni z jakichkolwiek obowiązków. Inspektorzy natomiast nie wyprowadzają ich z błędu. Dlatego tak ważne jest edukowanie administratorów w zakresie RODO.